استعفای دسته جمعی اعضای شورای بخش مرکزی قصر قند در اعتراض به اعتبارات سال » 95استعفای دسته جمعی اعضای شورای بخش مرکزی قصر قند در اعتراض به اعتبارات سال 95
اعضای شورای مرکزی شهرستان قصر قند در اقدامی اعتراضی به آنچه تبعیض در واگذاری اعتبارات نامیدند استفای خود را تقدیم فرمانداری این شهرستان نمودند

 

به گزارش چهاربهاران، گفته می شود این استعفا بدلیل اعتراض به تبعیض در واگذاری اعتبار و آنچه بی حرمتی به یکی از اعضای شورا بوده است.

 

نامه استعفا به هیات رییسه تقدیم فرمانداری قصر قند داده شده، اعضای شورا خواهان اعلام وصول هر چه سریعتر استعفا هستند.

 

عدم تحقق وعده های بی عمل از دیگر دلایل استعفای دسته جمعی اعضای شورای بخش مرکزی عنوان گردیده است.

 

اسامی اعضای شورای بخش مرکزی قصرقند که استعفا نمودند به شرح ذیل می باشد:

 

.فیض محمد زین الدینی

 

.عبیدالله باشینده

 

.آدم سکندری

 

.خیرمحمد رئیسی

 

.جان محمد ریسی

http://4baharan.ir/detail/News/422975/1

twitter
Youtube
Facebook