» مجاهدین خلق ضمن ابراز همدردی با حدکا به احزاب روژهلات کوردستان پیشنهاد همکاری نظامی سیاسی نمودSaturday, 02 July 2016 19:20

 

به گزارش کوردستان میدیا سایت حدکا  سازمان مجاهدین خلق ایران، در خصوص  جانبختن  جمعی از پیشمرگەهای حزب دمکرات کردستان ایران در شهرستان اشنویه ضمن ابراز همدردی با خانوادەهای آن جابختگان ، مراتب تسلیت خود را با حزب دمکرات کوردستان ایران  ابراز داشت.

سازمان مجاهدین خلق ایران، در تلویزیون رسمی خود “سیمای آزادی”، در رابطه با جانبختن  ٦ تن از پیشمەرگەهای حزب دمکرات کردستان ایران در شهرستان اشنویە، علاوه بر تحسین دفاع قهرمانانە پیشمەرگەهای حزب دمکرات علیە رژیم، مراتب تسلیت خود را بە خانوادەهای آنها  و حزب دمکرات عرض کرد.

طبق خبری که به کوردانه رسیده است سازمان مجاهدین با تماس با رهبری احزاب روژهلات کوردستان که موافق جنگ مسلحانه در این شرایط با رژیم ایران هستند  پیشنهاد همکاری نموده است.
مجاهدین خلق ایران در این پیام چه نوع همکاری مورد نظر اوست هنوز برای ما مشخص نیست.

یکی از کارشناسان روژهلات کوردستان به کوردانه گفت اگر حدکا و دیگر احزاب روژهلات در این شرایط با مجاهدین همکاری نظامی و سیاسی نمایند خود را از چاله به چاه خواهند انداخت. مجاهدین خلق داری نیروهای هستند که میانگین سنی آنها از 40 سال بالاتر هستند و بیشتر آنها مریض و مشکل جسمی دارند. نیروهای آنها  یا در کمپ لیبرتی هستند و یا در خارج کشور هستند . نیروهای خارج کشوری آنها  فقط نیروهای سفرهای مجانی و جشن های هستند  که مجاهدین برگزار می کنند .

http://kurdane.com/news/item/12045

twitter
Youtube
Facebook