» پاکستان ایجاد کننده تمام مشکلات در افغانستان استروزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به اظهارات تُند دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد پاکستان و تأثیرات آن پرداخته اند.

کابل پُست

روزنامه کابل پُست در سرمقاله اش نوشته است که تلاش حکومت وحدت ملی برای منزوی ساختن اسلام آباد.

سرمقاله نویس می‌گوید که پیش از این انتقاداتی وجود داشت که حکومت وحدت ملی در خصوص مداخلات پاکستان خاموشی اختیار کرده اما حالا به نوشته سرمقاله نویس مقامات افغان حکومت پاکستان را بیشتر مورد انتقاد قرار می‌دهند.

سرمقاله نویس می‌نویسد که حکومت افغانستان باید با گذشت زمان داد و ستد تجارتی اش با پاکستان را کاهش دهد و راه بدیل را جستجو کند.

سرنوشت

روزنامۀ سرنوشت در مطلبی اظهارات زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان را به نشر رسانده که گفته است پاکستان ایجاد کننده تمام مشکلات در افغانستان است.

در مطلب آمده است که فشارها بر پاکستان بیشتر می‌شود و اگر از اعمال نادرست اش در برابر افغانستان دست بردار نشود با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

نویسنده مطلب با اشاره به سخنان خلیلزاد نوشته است که اگر پاکستان هر قدر دوست خوب امریکا باشد روزی امریکا گریبان اش را خواهد گرفت.

در مطلب گفته شده که پاکستان اذیت و آزار مهاجرین افغان را بیشتر ساخته و این کارش سبب افزایش نفرت و انزجار افغان ها می‌گردد.

اطلاعات روز

روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله اش نوشته است که سیاست افغانستان در برابر پاکستان یکسان و با ثبات نیست.

سرمقاله نویس گفته است که پس از حمله در ساحه پُل محمود خان شهر کابل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سیاست اش در برابر پاکستان را ۱۸۰ درجه تغییر داد و به انتقاد های تُند علیه این کشور پرداخت.

سرمقاله نویس می‌گوید که در اوایل آقای غنی امتیازات زیادی را به پاکستان داد اما پس از درک واقعیت ها نظرش درمورد این کشور را تغییر داد.

چراغ

و روزنامه چراغ نوشته است که پاکستان بسوی انزوای جهانی در حرکت است.

در مطلب به اظهارات دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اشاره شده که گفته است، پاکستان بخاطر عدم مبارزه جدی در برابر تروریزم و همکاری نکردن با پروسه صلح افغانستان در حال منزوی شدن است.

 

twitter
Youtube
Facebook