» سپاه: می‌توانیم به عربستان ضربات جبران‌ناپذیر بزنیم، اما دشمن ما آمریکاستدریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران گفته است که عربستان یا کشورهای دیگر شورای همکاری خلیج‌فارس قدرت تهدید نظامی ایران را ندارند، اما تأکید کرده که دشمن اصلی جمهوری اسلامی عربستان سعودی نیست بلکه آمریکاست.

او امروز شنبه ۲۶ تیر (۱۶ ژوئیه) در همایش بازاندیشی مفاهیم جنگ‌های آینده گفت: “اگر نیاز شود، می‌توانیم ضربات جبران‌ناپذیری به سعودی‌ها وارد کنیم. روزانه بیش از ۱۰۰ فروند شناور سپاه روی آب هستند و ما به هیچ وجه غیر از شناور آمریکایی و غربی، هیچ شناور دیگری روی آب ندیده‌ایم و ناوهای سعودی‌ها هم هیچ وقت از آب‌های خودشان خارج نشده‌اند.”

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت که هیچ یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس توانایی تهدید ایران را ندارند و “خودشان هم این را می‌دانند”.

Read More: http://www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160716_l10_sepah_saudi_us

twitter
Youtube
Facebook