چاپ کتاب “جنبش ملی بلوچ، ایران و اقوامش” اثر دکتر محمدحسن حسین بر


کتاب “ایران و اقوامش جنبش ملی بلوچ” به قلم دکتر محمد حسن حسین بر حقوقدان سر شناس  بلوچ  از انگلیسی به فارسی ترجمه و باز نشر شد.

این کتاب‭ ‬اولین‭ ‬تحقیق‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬مسئله‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ‭ ‬و‭ ‬اقوام‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬خواست‭ ‬خوانندگان‭ ‬محترم‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬جنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬تحولات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬بلوچستان،‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬بلوچ‭ ‬با‭ ‬دولت‌های‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬علمی‭ ‬بررسی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭ ‬تحولات‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬تاثیرات‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬جنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ‭ ‬از‭ ‬استعمار‭ ‬انگلیسی‭ ‬تا‭ ‬اوایل‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬است‭.‬ جهت دریافت کتاب کلیک کنید.


جنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ: ایران‭ ‬و‭ ‬اقوامجنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ: ایران‭ ‬و‭ ‬اقوامجنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ: ایران‭ ‬و‭ ‬اقوام

کتاب “ایران و اقوامش جنبش ملی بلوچ” به قلم دکتر محمد حسن حسین بر حقوقدان سر شناس  بلوچ  از انگلیسی به فارسی ترجمه و باز نشر شد.

این کتاب‭ ‬اولین‭ ‬تحقیق‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬مسئله‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ‭ ‬و‭ ‬اقوام‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬خواست‭ ‬خوانندگان‭ ‬محترم‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬جنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬تحولات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬بلوچستان،‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬بلوچ‭ ‬با‭ ‬دولت‌های‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬علمی‭ ‬بررسی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭ ‬تحولات‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬تاثیرات‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬جنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ‭ ‬از‭ ‬استعمار‭ ‬انگلیسی‭ ‬تا‭ ‬اوایل‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬است‭.‬ جهت دریافت کتاب کلیک کنید.

مؤلف،‭ ‬دکتر‭ ‬محمدحسن‭ ‬حسین‌بُر،‭ ‬استاد‭ ‬سابق‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬وکیل‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬کانون‭ ‬وکلای‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬رییس‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬جامعه‭ ‬بلوچ‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند‭. ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وکیل،‭ ‬کارشناس‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬غربی‭ ‬به‭ ‬کرات‭ ‬در‭ ‬کنگره‭ ‬آمریکا‭ ‬شهادت‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬موکلین‭ ‬چه‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مورد‭ ‬مشورت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬دکتر‭ ‬حسین‌بُر‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬لیسانس‭ ‬از‭ ‬دانشکده‭ ‬حقوق‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬جهت‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬فوق‌لیسانس‭ ‬و‭ ‬دکترای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رشته‌های‭ ‬حقوق‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬بین‌الملل‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬ایشان‭ ‬همچنین‭ ‬دارای‭ ‬مدرک‭ ‬فوق‌لیسانس‭ ‬حقوق‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬جورج‭ ‬واشنگتن‭ ‬می‌باشد.

جنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ: ایران‭ ‬و‭ ‬اقوامجنبش‭ ‬ملی‭ ‬بلوچ: ایران‭ ‬و‭ ‬اقوام

https://www.demrawan.com/single-post/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%AD-%E2%80%AC%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%AD-%E2%80%AC%D9%88%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%E2%80%AD-%E2%80%AC%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%8F%D8%B1

twitter
Youtube
Facebook