تدریس ادبیات اقوام در کنار زبان فارسی در مدارس آزاد استکواکبیان: تدریس ادبیات اقوام در کنار زبان فارسی در مدارس آزاد است


نماینده مردم تهران گفت: استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.

به گزارش ایسنا مصطفی کواکبیان در تذکری  شفاهی به وزیر آموزش و پرورش در پایان جلسه علنی امروز مجلس گفت: تلقی نابجایی از بحث‌های ایشان بین اقوام ایجاد شده و قانون اساسی می‌گوید زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است.

وی در ادامه گفت: مکاتبات، اسناد و متون رسمی و کتاب درسی باید با  زبان و خط فارسی باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. لذا حرف ایشان درست که آموزش دروس باید به زبان فارسی باشد، اما تدریس ادبیات محلی اقوام بلامانع است و افراد می‌توانند به زبان ترکی و لری در مدرسه صحبت کنند. این برداشت باید اصلاح شود.

وی در پایان در تذکری به رئیس جمهور و معاون اول وی گفت: شش ماه گذشت اما شورای ساماندهی امور پایتخت تشکیل نشده است.

 

 

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=160727

twitter
Youtube
Facebook