فرقه‌گرایی با ظهور خمینی به منطقه آمد


عادل الجبیر وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی در گفتگویی ویژه با “العربیه” گفت: فرقه‌گرایی با آمدن خمینی در سال 1979، به منطقه آمد. ایران “حزب‌الله” را به عنوان اولین سازمان تروریستی فرقه‌گرا در منطقه به وجود آورد. او ادامه داد: از زمان برآمدن انقلاب ایران، پادشاهی سعودی هیچ کنش ستیزه‌جویانه بر علیه ایران نداشته است و این در حالی است که ایران به اعمال خصمانه برعلیه سعودی و دیگر کشورهای خلیج عربی روی آورد.

 الجبیر گفت: ایران باید با تغییر سیاست‌هایش، روشی مناسب براساس قوانین بین‌المللی و اصول حسن همجواری در پیش گیرد. او در پایان گفت: از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سیاست‌های میانه‌رویی از او ندیده‌ایم و به جای آن، مجموعه‌ای از کنش‌های خصمانه بر ضد صورت گرفته است.


Full Text:

 https://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2016/07/19/

twitter
Youtube
Facebook