» تخریب و مصادره زمینهای یکی دیگر از روستاهای اطراف شهر زاهدان28 جولای 2016
به گزارش عدالت نیوز سرهنگ «ملاشاهی رئیس پلیس آگاهی» زاهدان گفته است نیروهای تحت امر این نهاد «با همکاری مراجع قضایی و منابع طبیعی» توانسته اند ۵۳ هزار متر از اراضی بگفته او ملی را رفع تصرف کنند.
 تصرف اراضی این روستا در حالی است که سال گذشته روستای «دانش پایه» در اطراف شهر زاهدان نیز تخریب و زمینهای آن توسط دولت مصادره شدند علاوه بر این چند سال پیش نیز نیروهای امنیتی روستای «بل سر» در اطراف شهر چابهار را بصورت کامل تخریب کردند، افراد کهنسال این روستا با نشان دادن شناسنامه های خود که اسم «بل سر» در حکومت گذشته ثبت شده بود ادعا کردند که روستای آنها بیش از چند صد سال قدمت تاریخی دارد اما این در حالی بود که ماموران امنیتی دلیل اصلی خود از تخریب این روستا را، رفع تصرف اراضی ملی عنوان کرده بودند‌.

 

 مردم بلوچ میگویند اراضی ملی تبدیل به بهانه ای برای تصرف زمینهای آنها توسط دولت و واگزاری آنها به غیر بومیان شده است.
 مردم بلوچ میگویند زمینهایی که پدران آنها سالهای متمادی بر روی آنها فعالیت کشاورزی و دامداری انجام داده اند اکنون توسط حاکمیت مصادره میشوند و به ادارات دولتی و یا غیر بومیان بصورت مجانی و‌ یا اقساط بسیار بلند واگذار میشوند.
http://jashuladl.org/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa/
twitter
Youtube
Facebook