» طلبه ای مفقود شده حوزه علمیه چابهار از بازداشتگاه وزارت اطلاعات با خانواده تماس گرفتعبدالرحمن سیریازهی طلبه ای جامعه الحرمین چابهار که از تاریخ ۱۷ مرداد مفقود شده بود سر از وزارت اطلاعات در آورد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، حافظ عبدالرحمن سیریازهی فرزند عبدالوهاب که ۴ روز پیش مفقود شده بود در تماسی چند لحظه ای به خانواده گفته است: ” جای من امن است پریشان نباشید”

یک منبع مطلع به فعالین بلوچ گزارش داده که: ” وزارت اطلاعات در تماسی به خانواده گفته است که عبدالرحمن سیریازهی پیش ما است”

این طلبه جامعه الحرمین چابهار ساکن کوه ون ۱۷ مرداد پس از خارج شدن از خانه جهت خرید نان مفقود شده بود که پس از انتشار خبر کمپین فعالین بلوچ در مورد مفقود شدن ناگهانی وی نامبرده طی تماسی از بازداشت خود خبر داده است.

تا کنون علت قطعی بازداشت “عبدالرحمن سیریازهی” مشخص نشده است.

AB SIRIYAZAHI2

http://www.balochcampaign.info

twitter
Youtube
Facebook