» احضار و بازجویی از مدیر مدرسه دینی منبع العلوم کوه ونیک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود گفت: ” هفته گذشته حافظ عبدالله ملازهی مدیر حوزه علمیه منبع العلوم کوه ون و مولوی عبید الله افروخته استاد برجسته این مدرسه  به وزارت اطلاعات راسک احضار شدند”

وی افزود: “وزارت اطلاعات در جریان این احضار اسامی بیش از ۱۵ نفر از جوانان روستای کوه ون  را به مدیر مدرسه منبع العلوم داده و از او خواسته است که این جوانان را به وزارت معرفی کند”

وی افزود “من مطمئن نیستم که اسم عبدالرحمن سیریازهی هم جزو لیست ۱۵ نفره باشد اما مفقود شدن ناگهانی وی گمان بازداشتش را تقویت کرده است”

وزارت اطلاعات در جریان احضار مدیر مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون مدعی شده “مولوی امان الله” اعتراف کرده که این جوانان همکار وی هستند.

مولوی امان الله بلوچی به همراه حافظ عبدالرحیم کوهی ۲۸ آبان ۹۴ توسط وزارت اطلاعات در سرباز بازداشت شده و با اتهامات امنیتی مواجه شدند. اتهاماتی که خود در تماس با خانواده آنها را رد کرده اند.

http://www.balochcampaign.info/

twitter
Youtube
Facebook