قتل عام اعضای یک خانواده بلوچ در نصرت آباد


image
اسامی فرزندان علیم نارویی که توسط نیروهای دولتی کشته شدند به شرح زیر می باشد: .
1_رسول نارویی فرزند عليم ، در منطقه نصرت آباد”توسط نیروهای امنیتی کشته شد. .
2_ذبيح الله نارویی فرزند رسول _نوه علیم ،توسط نیروهای دولتی در شهر زاهدان در ملا عام اعدام شد .
 3_جمعه نارویی فرزند رسول _نوه علیم توسط نیروهای امنیتی در نصرت اباد ترور شد ،
 4_سيدي نارویی فرزند عليم نارویی در منطقه شورگز توسط نیروهای دولتی کشته شد.
5_اسحاق نارویی معروف به ساكي فرزند عليم توسط نیروهای دولتی کشته شد
6_مهدي نارویی فرزند عليم ، توسط نیروهای دولتی کشته شد.
7_رشيد نارویی فرزند عليم ، در گراغه نصرت آباد توسط نیروهای دولتی کشته شد.
اعضای خانواده علیم نارویی توسط نیروهای دولتی به قتل رسیده و اتهام هیچ یک از این عزیزان محرز نگشته و بصورت صحرایی اعدام شدند.


09 آگوست 2016
image
عدالت نیوز: پس از اینکه خانم مولاوردی پرده از قتل عام مردان یک روستا برداشت و واکنش های تندی از سوی وزارت دادگستری سیستان و بلوچستان ونمایندگان غیربومی طیف زابلی و تذکر شش نماینده در مجلس به خانم مولاوردی ” لازم است دادگستری کل سیستان و بلوچستان در رابطه با کشتار مردان و زنان روستای کُناردُر از توابع شهرستان نیک شهر وهمچنین در رابطه با قتل عام مردان اعضای یک خانواده از طایفه نارویی در بخش نصرت اباد پاسخ گو باشد.
 پس از اینکه گزارش روستای کناردر را با سال اعدام صحرایی زنان و مردان این روستا توسط سپاه پاسداران در اختیار رسانه ها قرار دادیم لازم است تا گزارش قتل عام مردان اعضای یک خانواده دیگر از طایفه نارویی را نیز در اختیار رسانه ها قرار دهیم تا نسبت به وضعیت قتل عام و جنایت نیروهای دولتی در بلوچستان اطلاع رسانی شود.
 علیم نارویی فرزند حسین پیرمرد هفتاد ساله بلوچ ساکن نصرت اباد از توابع شهرستان خاش دارای ده فرزند _5دختر و 5پسر می باشد، که هر پنج فرزند پسر وی به همراه دو نوه اش توسط نیروهای دولتی کشته شدند.
 اسامی فرزندان علیم نارویی که توسط نیروهای دولتی کشته شدند به شرح زیر می باشد: .
1_رسول نارویی فرزند عليم ، در منطقه نصرت آباد”توسط نیروهای امنیتی کشته شد. .
2_ذبيح الله نارویی فرزند رسول _نوه علیم ،توسط نیروهای دولتی در شهر زاهدان در ملا عام اعدام شد .
 3_جمعه نارویی فرزند رسول _نوه علیم توسط نیروهای امنیتی در نصرت اباد ترور شد ،
 4_سيدي نارویی فرزند عليم نارویی در منطقه شورگز توسط نیروهای دولتی کشته شد.
5_اسحاق نارویی معروف به ساكي فرزند عليم توسط نیروهای دولتی کشته شد  6_مهدي نارویی فرزند عليم ، توسط نیروهای دولتی کشته شد.
7_رشيد نارویی فرزند عليم ، در گراغه نصرت آباد توسط نیروهای دولتی کشته شد.
اعضای خانواده علیم نارویی توسط نیروهای دولتی به قتل رسیده و اتهام هیچ یک از این عزیزان محرز نگشته و بصورت صحرایی اعدام شدند.
 ناگفته نماند که نوه علیم نارویی بنام ذبیح الله فرزند رسول تنها پس از سه روزبازداشت تحت شکنجه،بازجویی ومورد محاکمه قرار گرفت و در صبح گاه روز چهارم در ملاعام به همراه دوتن دیگر در شهر زاهدان توسط نیروهای دولتی با حکم دادگستری زاهدان به ریاست محمد مرزیه اعدام شد.
http://www.jashuladl.org/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%A8/
twitter
Youtube
Facebook