» یک شهروند بلوچ در کوه ون بازداشت شدکمپین فعالین بلوچ

وزارت اطلاعات یک مغازه دار بلوچ  را در منطقه کوه ون شهرستان سرباز بازداشت کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، رحیم بخش فرزند دلگوش روز پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته شاهدان عینی، بازداشت کنندگان  با لباس شخصی بوده و با ارایه کارت خود به این شهروند بلوچ دست بند زده و با خود بردند.

از علت بازداشت نامبرده اطلاعی در دست نیست.

یکشنبه ۱۷ مرداد نیز در منطقه کوه ون یک طلبه جامعه الحرمین چابهار مفقود شده بود که مشخص شد توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

http://www.balochcampaign.info/

 

twitter
Youtube
Facebook