» حسین غفران نویسنده توانمند بلوچ و کارشناس ارشد حقوق بین الملل بازداشت شدنویسنده توانمند اما بیکار بلوچ به اتهام افغانی و جعل اسناد شناسایی بازداشت شد

بنا به گزراشهای دریافتی امروز چهارشنبه حسین غفران نویسنده توانمد بلوچ بازداشت شد.
وی هنگامی که قصد داشت جهت ادای نماز جنازه مادربزرگش شرکت کند توسط مامورین کلانتری سیزده منطقه شیرآباد زاهدان به اتهام افغانی و جعل مدارک شناسایی بازداشت شد.
حسین غفران نویسنده توانمند بلوچ و کارشناس ارشد حقوق بین الملل مدتهاست پس از فارغ التحصیلی بیکار می باشد ،وی چندی پیش روی به کارگری و بنایی آورد اما پایش در حین کار دچار آسیب شد و شکست و مدتها خانه نشین شد.
فقر و بیکاری و تبعیض در بلوچستان بیداد می کند و بنا به آمارخود مسئولین رژیم آمار فقر مطلق بالای هفتاد درصد است،اما واقعیت امر این است که بیش از نود درصد مردم بلوچ زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و میزان مشارکت بلوچها در ادارات دولتی در رده هایی پایین اداری کمتر از ده درصد است و نبض اداری و اقتصادی و سیاسی بلوچستان در دست غیربومیان می باشد.
اما در کنار این مشکلات جرم محسوب شدن لباس بلوچی در زاهدان و بازداشت مردم بلوچ به بهانه افغانی مزید بر مشکلات گشته عدیده ای گشته است،فقط کافی است مدارک شناسایی همراه شما نباشد ویا قیافه شما کمی مشکوک بزند ،به محض بازداشت به اردوگاه مهاجرین فرستاده و رد مرز می شوید.بسیاری از مردم بلوچ هم اکنون توسط نیروهای دولتی به خاک افغانستان تبعید شده اند ،و در اردوگاهی در نیمرز افغانستان بنام اردوگاه ایرانیان زندگی سختی را می گذرانند.
با وجودیکه تمامی مدارک شناسایی را دارند اما مسئولین غیر بومی از رسیدگی به وضعیت این عزیزان سرباز می زنند،وضعیت بغرنجی را برای بومیان بلوچستان رقم زده اند که غیر قابل تصور است،از انجام مناسک دینی تحت فشار قرار داریم ،و از سویی تبعیض و خشونت عریان دولتی و تیراندازی های خودسرانه و کشتار سیستماتیک این قشر محروم و بیکار بیداد می کند،در چنین اوضاعی وضعیت بلوچستان و مردم بلوچ بسیار بغرنج می باشد و تنها غیربومیان وکولی های زابلی مهاجر که از هفت دهه پیش به بلوچستان امدند شغل و درامد مناسبی دارند و زندگی پر رفاهی دارند. سیاست دولت در بلوچستان بر پایه تزریق به عمد فقر و فقیر کشی است.
18_8_2016

 Source Facebook: محمود بلوچ

twitter
Youtube
Facebook