» فریبکاری وزیر بهداشت: در بلوچستان هیچ مرکز بهداشتی و درمانی بدون پزشک نیستوزیر بهداشتفریبکارانه گفت: در مناطق محروم هیچ مرکزی وجود ندارد که پزشک نداشته باشد و در استان سیستان و بلوچستان که جزء مناطق سخت از نظر پهناوری و اقلیمی به حساب می آید، هیچ مرکز بهداشتی و درمانی بدون پزشک نیست

وزیر بهداشت در حالی از وجود پزشک در همه مراکز مناطق محروم کشور خبر می دهد که نشریه “آکاایران ” گزارشی تهیه کرده که حاکی از گلایه مردم شهرستانی چون ایرانشهر، سراوان نیکشهر چابهار و …. بخاطر نبود امکانات پزشکی و پزشک های متخصص لازم است و آنها مجبورند تا به شهرستانهای دیگر سفر می کنند.

 

http://www.akairan.com/havades-akhbar/dana/news201682215102316806.html

http://www.salamatonline.ir/news/8944/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

twitter
Youtube
Facebook