» آمریکا پرداخت ۱/۳ میلیارد دلار به ایران را تأیید کردوزارت امورخارجه امریکا روز دوشنبه تایید کرد که دولت اوباما ۱/۳ میلیارد دلار بدهی آمریکا به ایران را بابت حل و فصل اختلاف مالی، پرداخت کرده است.

به گزارش ايرنا به نقل از پایگاه اینترنتی واشنگتن اگزمینر، وزارت خارجه آمریکا ولی توضیح نداد که این مبلغ به چه شکلی پرداخت شده است.
این پول بابت بدهی ناشی از فروش اسلحه در سال 1979 که آمریکا متعهد شده بود و به آن عمل نکرد، پرداخت شد.
این رسانه افزود: پس از سرنگونی دولت وقت ایران (1979) معامله مربوط به فروش این تجهیزات به هم خورد و دولت اوباما گفته است به ایران بابت این پول و سود آن مقروض است.
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=114987
twitter
Youtube
Facebook