بامداد سه شنبه 23 اوت 2016، نیروهای اداره اطلاعات دزفول با حمله شبانه به منازل شمارى از فعالان عرب در شهرک حمزه شهر دزفول 20 نفر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

فعالان حقوق بشر اهوازی گزراش داده‌اند که در ساعت 3 بامداد روز سه‌شنبه، 20 فعال عرب در «شهرک حمزه» دزفول توسط نیروهای وزارت اطلاعات بدون آرائه مجوز قانونی در منازل خود دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش تنها هویت 16 نفر از بازداشت شدگان مشخص شده که بشرح زير است:

1- عاشور خسرجی، دکترای ادبیات زبان عربی، 38 ساله
2- کریم ساعدی
3- جمیل سوارى
4- حمید سوارى
5- علی چنانى
6- قاسم چنانی فرزند مرجان
7- کمال سوارى فرزند رضا
8- سعد عبیداوى فرزند محبس
9- احمد حیدری
10- مختار سیلاوی فرزند حنون
11- محمد سوارى فرزند مزهر
12- جاسم غرباوی فرزند محمد
13- قاسم غرباوى فرزند محمد
14- فاضل عبیداوى فرزند قیس
15- سید موسی موسوى فرزند سید رحیم
16- سعید حیدرى فرزند مهدی، شاعر.

در این آمده است دليل بازداشت اين افراد فعاليت آنها در شبکه‌هاى اجتماعى مانند فيس بوک، واتساب، تلگرام و ديگر شبکه‌های مجازی است.

https://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2016/08/23