» وجود رابطه ارباب – غلامی در بلوچستان / مرگ غلام زیر شکنجه اربابرابطه “غلام – ارباب” در یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، فاجعه آفرید.
آفتاب‌‌نیوز :به گزارش روزنامه ایران، فردی که در دوران منسوخ شدن رابطه ارباب-غلامی هنوز خود را ارباب و صاحب اختیار زیردست‌هایش می‌دانست، پس از تنبیه وحشیانه‌ کارگرش، او را به قتل رساند.

گفته شده تنبیه مقتول با استفاده از سیم داغ صورت گرفته که تصاویر این جنایت هولناک نیز گویای عمق این فاجعه است. این قتل در شهرستان دلگان واقع در منطقه بلوچستان رخ داده است.

http://aftabnews.ir/fa/news/390995/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8
twitter
Youtube
Facebook