» اعدام قریب الوقوع هشت شهروند بلوچ در زندان بندرعباس_4بامداد شنبه 

 

image

 

09 سپتامبر 2016
عدالت نیوز:بنا به گزارشهای دریافتی هفت شهروند بلوچ در زندان بندرعباس قرار است ساعت 4 بامداد مروخ 20 شهریور95 روز شنبه به دار آویخته شوند. بر پایه اطلاعاتی دیگری که بدستمان رسیده یک تن دیگر نیز به لیست اعدامیان افزوده شده است بنام قادر بلوچ فرزند شیردل و از اتهام وی اطلاعای در دست نیست که آیا مرتبط با پرونده همین هفت تن اعدام میشود یا براساس اتهامی دیگر.
امروز خانواده هابرای آخرین ملاقات حضوری دعوت شده اند ،محکومین اهالی تیس، پزم و اطراف دشتیاری و کنارک هستند. تمامی این شهروند بلوچ و ساکن کنارک هستند که در شهریور سال 1392 به اتهام مواد مخدر بازداشت شده اند.
اسامی افرادی که قرار است بامداد روز شنبه اعدام شوند به شرح زیر می باشد
1_قاسم دریانورد فرزند حاجی عثمان کنارک
 2_.طارق تاراج
 3_خسرو بادپا
4_محمد حنیف بوپ از کنارک.
 5_ستار هوت از مومان
6_محمد امین بیباک فرزند صابر از بانسنت
7_هارون هیکل نژاد
8_قادرفرزند شیردل جهلیان.
  هفت تن ازاین عزیزان از  ملوانان کنارکی هستند که در  شهرویور سال1392 به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده اند،به گفته یک تن از نزدیکان این عزیزان همه این افراد بعنوان جاشو (کارگران لنج ) کار می کردند وبیگناه هستند و  اگر دارای چنان سرمایه ای می بودند که بتوانند راحت زندگی کنند دیگر نیاز نبود بعنوان جاشو بر روی لنج ها بعنوان کارگر با کمترین دستمزد و خطرات دریا کار کنند. همچین ایشان اشاره می کند که یکی از افسر نگهبانان زندان درمورد افرادی که حکم اعدام دارند در این زندان گفته بیش از 80 تن اعدامی داریم که طی چند روز آینده قرار است اعدام شوند که اکثرا بلوچ و سنی مذهب می باشند.
http://www.jashuladl.org/
twitter
Youtube
Facebook