تصاویر مولوی حمیدالله گمشادزهی پس از اصابت گلوله توسط نیروهای امنیتی


m-hamidollah-gamshadzahi1

تصاویر اختصاصی کمپین فعالین بلوچ/ مولوی حمید الله گمشادزهی استاد دارالعلوم مکی زاهدان شب یکشنبه ۲۱ شهریور توسط ماموران امنیتی در ۲۰ کیلومتری خاش در جاده خاش- میرجاوه مورد اصابت گلوله ناشی از تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی قرار گرفت.

ماموران امنیتی با خودروهای بدون پلاک پس از آنکه این روحانی اهل سنت سرعت خودرو را بخاطر سرعت گیر کم کرده بود به گلوله بستند.

نامبرده از ناحیه پا و کلیه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و هم اکنون در بیمارستان خاش تحت درمان قرار دارد.


 

 

تصاویر مولوی حمیدالله گمشادزهی پس از اصابت گلوله توسط نیروهای امنیتی

کمپین فعالین بلوچ .

تصاویر اختصاصی کمپین فعالین بلوچ/ مولوی حمید الله گمشادزهی استاد دارالعلوم مکی زاهدان شب یکشنبه ۲۱ شهریور توسط ماموران امنیتی در ۲۰ کیلومتری خاش در جاده خاش- میرجاوه مورد اصابت گلوله ناشی از تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی قرار گرفت.

ماموران امنیتی با خودروهای بدون پلاک پس از آنکه این روحانی اهل سنت سرعت خودرو را بخاطر سرعت گیر کم کرده بود به گلوله بستند.

نامبرده از ناحیه پا و کلیه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و هم اکنون در بیمارستان خاش تحت درمان قرار دارد.

ماموران امنیتی پس از انتقال این روحانی اهل سنت به بیمارستان مدعی شده اند که “تیراندازی اشتباهی” بوده است.

لازم به ذکر است که سالانه ده ها نفر از شهروندان اهل سنت در اثر تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه ماموران امنیتی کشته و زخمی می شوند.

m-hamidollah-gamshadzahi3m-hamidollah-gamshadzahi2m-hamidollah-gamshadzahi1

twitter
Youtube
Facebook