» خالد الفیصل دولت ایران را به تدارک جنگ با عربستان متهم کرد 

 

شاهزاده خالد الفیصل، فرماندار استان مدینه، رهبران تهران را به عرب ستیزی و تدارک جنگ علیه عربستان سعودی متهم کرد و از آنان خواست که به رویکرد منفی شان در قبال عرب ها خاتمه دهند و از به کارگیری زور در رقابت هایشان با عربستان سعودی نیز بپرهیزند.

به گزارش راديو فرانسه، خالد الفیصل در جای دیگری از سخنانش مدعی شد که رهبران حکومت اسلامی ایران لشگری را برای اشغال عربستان تدارک دیده اند، هر چند به گفتۀ فرماندار استان مدینه، دولت عربستان مرعوب جنگ طلبی و ستیزه جویی های رهبران جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد.

 او گفته است که عربستان هر تجاوزگری را سر جای خود خواهد نشاند و هرگز از دفاع از تمامیت ارضی خود چشم پوشی نخواهد کرد.
خالد الفیصل در پایان ابراز امیدواری کرده است که رهبران ایران به فکر تجاوز و ستیزه نیافتند و از رفتارهای منفی در قبال عرب ها در عراق، سوریه و یمن و در دیگر نقاط جهان پرهیز کنند.
ایران و عربستان سعودی که از مدت ها قبل و از خلال جنگ های داخلی سوریه و یمن وارد جنگی نیابتی با یکدیگر شده اند مناسبات شان به ویژه پس از حمله به نمایندگی های سیاسی عربستان در ایران رو به تیرگی گذاشته است.
رهبر جمهوری اسلامی به تازگی فاجعۀ منا را که طی آن صدها نفر از زائران ایرانی کشته و زخمی شدند نشانۀ بی کفایتی رهبران عربستان دانست و حتا مدعی شد که در این فاجعه شماری از زائران ایران به دست دولت عربستان به قتل رسیدند.
سردار یحیی صفوی، فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران و مشاور امور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی جداگانه گفته است که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی تاکنون مدارا و خویشتنداری بوده، هر چند، به گفتۀ او، حاکمان عربستان باید بدانند که صبر و تحمل جمهوری اسلامی ایران حد و اندازه ای دارد.

 

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=116457

twitter
Youtube
Facebook