کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا می‌گوید که از بهر صادق‌نبودن پاکستان در پیکار با شبکۀ حقانی و طالبان در این کشور، کمک‌های مالی واشنگتن را به پاکستان برای خرید جنگنده‌های اف ۱۶ رد کرده‌است.

به گزارش طلوع نیوز، ایالات متحده امریکا قصد دارد ۸ جنگنده اف ۱۶ را به ارزش ۷۰۰ میلیون دالر به پاکستان بفروشد؛ و نیز قرار بود که واشنگتن به عنوان بخشی از کمک‌های نظامی‌اش به پاکستان ۴۳۰ میلیون‌دالر به آن کشور بدهد و اسلام‌آباد تنها ۲۷۰ میلیون دالر بپردازد.

با این حال کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا می‌گوید که پاکستان برای دریافت این کمک، باید مانع استفاده از خاک این کشور از سوی شبکۀ حقانی برای حمله بر افغانستان شود.

باب کورکر، رییس کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت: «تنها هدف ما این است که پاکستان در راستای مبارزه با شبکۀ حقانی با ما بیشتر کار کند.»

در همین حال، پس‌از آن که کانگرس امریکا برای خرید جنگنده‌های اف ۱۶ مانع کمک‌های مالی به پاکستان شد، مقام‌های پاکستانی هشدار می‌دهند که از کشور دیگری هواپیماهای جنگی خواهند خرید.

اشاره پاکستان به خریداری جنگنده‌ها از چین است؛ کاری که واشنگتن را ناراحت خواهد ساخت.

جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا اظهار داشت: «ما بر تعهدات‌مان به پشتیبانی از توانایی‌ها و نیازهای پاکستان در کار مبارزه با هراس‌افگنی، مانند سال‌های گذشته پابند استیم. ما به دنبال راه‌هایی استیم که این همکاری‌ها افزایش یابند.»

به گفته طلوع نیوز پاکستان تا کنون در کار مبارزه با هراس‌افگنی صادق نبوده‌است؛ با به تعلیق درآمدن کمک نظامی امریکا به پاکستان برای خرید جنگنده‌های اف ۱۶ به پاکستان، به نظر می‌رسد که ایالات متحده امریکا نیز این رفتار پاکستان را پذیرفته است.َ