»ایران درصورت درخواست دولت سوریه تعداد مستشاران نظامی خود در سوریه را افزایش می دهد


 

حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری “ریا نووستی” اعلام کرد تهران در صورت درخواست سوریه ،تعداد مستشاران نظامی خود در سوریه را افزایش می دهد و این کارشناسان تا زمانی که دمشق بخواهد و تا زمان حفظ خطر تروریسم در خاک سوریه در این کشور باقی خواهند ماند. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه با خبرگزاری “ریا نووستی” افزود کارشناسان ایرانی در عملیات جنگی شرکت نخواهند کرد اما در صورت ضرورت و در خواست دولت سوریه در محل های اجرای این عملیات حضور پیدا خواهند نمود. –

See more at: http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=108070#sthash.jboiDHf9.dpuf

twitter
Youtube
Facebook