» تیراندازی نیروهای دولتی در زاهدان دو جوان بلوچ را به کام مرگ کشاند


تیراندازی نیروهای دولتی در زاهدان دو جوان بلوچ را به کام مرگ کشاند

‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

بر اثر تیراندازی خودسرانه نیروهای دولتی در شهر زاهدان دو جوان بلوچ کشته شدند.
در این کلیپ دوجوان بلوچ که توسط نیروهای دولتی کشته شده اند نشان داده میشود.
گفته میشود این دو جوان بلوچ در یکی از پیاده روها در حاشیه شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله کشته شده اند .
یک تن شاهدین این جنایت با ارسال کلیپ در رابطه با این جنایت گفت: نیروهای دولتی سوار برخودروی 206 پس از کشته شدن این دو جوان بلوچ قصد داشتند اجساد را نیز انتقال دهند که با جمع شدن تعدادی از مردم در صحنه جنایت مانع از انتقال اجساد توسط نیروهای دولتی گشته اند.
در حین تصویر برداری از اجساد یک تن از ماموران مانع از فیلم برداری می شود که جوان بلوچ به لهجه بلوچی می گوید ،مغز جوانان را متلاشی کرده اید و تازه نمی گذارید تصویر برداری کنیم.هویت جوانان کشته شده تاکنون نامشخص است.
تیراندازی های خودسرانه نیروهای دولتی در بلوچستان به امری عادی برای نیروهای دولتی تبدیل گشته و هیچ ارگان و نهاد قضایی نیز پاسخگو نیست.به گونه ای که دست نظامیان برای کشتار مردم عادی در بلوچستان باز گذاشته شده است.عدالت نیوز

 Source: Facebook محمود بلوچ
twitter
Youtube
Facebook