» مرگ و میر مادر و کودک در بلوچستان، هرمزگان و گلستان بیشتر از استان های دیگر


 


 

معاون بهداشت وزیر بهداشت:
دکتر مطلق رئیس مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه در استانهای کشور میزان باروری کلی از یک و هشت دهم یا کمتر از آن به دو نه دهم رسیده است افزود: این آمار  را وزارت بهداشت اعلام کرده و مرکز آمار درحال بررسی دوباره این اطلاعات است.
وی با بیان اینکه شتاب رشد نرخ باروری در برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و گلستان بیشتر از میزان اعلام شده است گفت : در این مناطق بایدبیشتر روی سلامت مادر و کودک کار کنیم زیرا در این استان ها سن امید به زندگی زنان کم و مرگ و میر مادر و کودک بیشتر از استان های دیگر است.
http://www.iribnews.ir/fa/news/1139920/
twitter
Youtube
Facebook