رهبران کردستان عراق همچنان به دنبال استقلال


تا همین اواخر، کردستان عراق الگویی بود برای ثبات و موفقیت در منطقه ای پرآشوب . اما حالا این با بحران های جدی روبروست. نیروهای نظامی کردستان عراق موسوم به پیشمرگه ها مشغول نبرد روزانه با داعش هستند. درگیری های سیاسی داخلی هم پارلمان کردستان عراق را فلج کرده. از همه مهمتر، مشکلات اقتصادی است. درآمد نفتی شدیدا کم شده. اما به رغم همه این ها، رهبران کردستان همچنان به دنبال استقلال این منطقه هستند. اما آیا وقت آن رسیده؟

Video:BBC

جیم میور گزارش می دهد.

http://www.bbc.com/persian/world/2016/05/160519_l93_kurds_iraq

twitter
Youtube
Facebook