» رهبر طالبان در بازگشت از ایران احتمالاً کشته شده است


رهبر طالبان در بازگشت از ایران احتمالاً کشته شده است

– See more at: http://www.peykeiran.com/#sthash.kqodgO8F.dpuf

twitter
Youtube
Facebook