از کی نام بلوچستان حذف شد و ما بی تفاوت از کنارش گذشتیم؟؟؟


خانم خاشی که پرسیده بود: “از کی نام بلوچستان حذف شد و ما بی تفاوت از کنارش گذشتیم؟؟؟ از کی اشتباه های با توجیه “سهوی” شروع شد و من و تو و ما چشمهایمان را بستیم؟،،”

جواب من:
از زمانی که بلوچ در شهر و روستای خودش حذف شد. وقتی برای زاهدان شهردار خراسانی آوردند، ما هورا کشیدیم و خوشحالی کردیم که مثلا زابلی نیست
وقتی استاندار کرمانشاهی آوردند، ما با شور و شعف شادمانی کردیم و تبدیل شدیم به مداحان استاندار
وقتی مدیرکل سابق حراست استانداری سیستان و بلوچستان فرماندار چابهار می شود، همه بلوچها تمجید و تعریف می کنند که به به، چه آدم خوب و نیکی است (که شاید هم است ـ اما )

 

 

 


 

در جواب  خانم سعیده که پرسیده بود: “از کی نام بلوچستان حذف شد و ما بی تفاوت از کنارش گذشتیم؟؟؟ از کی اشتباه های با توجیه “سهوی” شروع شد و من و تو و ما چشمهایمان را بستیم؟،،”

جواب من:
از زمانی که بلوچ در شهر و روستای خودش حذف شد. وقتی برای زاهدان شهردار خراسانی آوردند، ما هورا کشیدیم و خوشحالی کردیم که مثلا زابلی نیست
وقتی استاندار کرمانشاهی آوردند، ما با شور و شعف شادمانی کردیم و تبدیل شدیم به مداحان استاندار
وقتی مدیرکل سابق حراست استانداری سیستان و بلوچستان فرماندار چابهار می شود، همه بلوچها تمجید و تعریف می کنند که به به، چه آدم خوب و نیکی است (که شاید هم است ـ اما )

گذشته از شخصیت استاندار و فرماندار؛ بحث ما بر سر شخصیت ها نیست؛ بلکه بحث سیاست کلی حذف پایه ای و ریشه کن کردن بنیادین بلوچ از سرنوشت خویش، از مدیریت شهر و دیار خویش و نقشه های نانوشته و ناگفته است.

به همین دلیل می بینیم که همین امروز در تهران با حضور همسایگان (هند و افغانستان) و بدون حضور بلوچ، سرنوشت چابهار و بلوچستان رقم می خورد. یعنی سرنوشت ما را بدون مشارکت حداقلی ما، دیگران تعیین می کنند.

به همین دلیل می بینیم که سپاه در خاک بلوچستان، بدون آگاهی حتی یک نفر بلوچ، با رهبر طالبان (بخاطر دشمنی مشترک با داعش و آمریکا) مذاکره می کند؛ که بعد از خروج از میرجاوه در نزدیکی های دالبندن توسط آمریکا شکار می شود.

از قدیم الایام گفته اند کـِـرم از خود درخت است، زیرا زمانی که تبر را به جنگل آوردند، همه درختان با خوشحالی فریاد کشیدند که ای واااای دسته اش از جنس خود ما (اصلاح طلبان) است.

بلی ! از حذف خود ما، و با رضایت و نادانی خود ما، شروع شد، و اینک به حذف نام ما رسیده است. اعتراض من و شما هم ره به جایی نخواهد برد، چون ما را مسخ کرده اند. مـــســـخ !
ما را و رهبران مذهبی ما را استحمار کرده اند. از قدیم الایام گفته اند “کدخدای ده را ببین و ده را بچاپ”. الان دقیقا دارند همین کار را می کنند. ملتی که نمی داند از بین می رود، از بین می رود. برای ملاها باز و بسته کردن و پلمب کردن یک اتاقک (نمازخانه) در مشهد یا تهران یا در علی آباد کتول بسیار مهمتر از سرنوشت بلوچستان است.

چون یتیمان زاری کردن و چون سوته دلان نوحه خواندن در جمع سوگوار خودمان چاره کار نیست. باید فکری کرد. فکری بزرگتر از اینها.

Source: Facebook – NB

twitter
Youtube
Facebook