» اعدام زندانی بلوچ در زندان شیرازعدالت نیوز:به گزارش کمپین جمع آوری اسامی  کشته شدگان بلوچ  زندانی بلوچ مسلم محمود زهی در زندان شیراز اعدام شد. مسلم محمود زهی اهل خاش روز سه شنبه مورخ 24_5_2016 در زندان شیراز اعدام شد. از اتهامی که متوجه آقای مسلم محمود زهی بود اطلاعاتی در دست نیست.

http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2016/05/blog-post_52.html

twitter
Youtube
Facebook