دادنامه زندانی سیاسی تبعیدی بلوچ شیراحمد شیرانی از قرنطینه زندان اردبیل / نامه ای از قعر قرنطینه زندان مرکزی اردبیل به مردم دنیا


زندانی سیاسی بلوچ که در زندان اردبیل در تبعید است ؛پس از انتقال به قرنطینه زندان خطاب به مردم دنیا می نویسد .
 این زندانی سیاسی در این نامه از فشارها و تبعیض هایی که در تبعیدگاه زندان اردبیل بر وی و همبندیانش وارد می شود؛ سخن می گوید.توجه شما را به نسخه ای از این نامه که به دست نه به زندان نه به اعدام رسیده است؛ جلب می‌کنیم.
 نامه ای از قعر قرنطینه زندان مرکزی اردبیل به مردم دنیا اینجانب شیراحمد شیرانی فرزند چاکر متولد ۱۳۶۳ اهل و ساکن شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان زمستان ۸۸ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم و بعد از تحمل دو سال شکنجه های جسمی و روحی در سلول های وزارت به زندان منتقل و بعد از گرفتن ۲۲ سال حبس ناجوانمردانه در تبعیدگاه استان اردبیل به محل تبعید منتقل شدم.
 از زمان دستگیری و بخصوص تبعید شدن انواع تبعیض و بدرفتاری ها را مشاهده کردم .
طعم تلخ ناسزا و بی حرمتی و قرنطینه رفتن را شنیده ام از همه سخت تر ضرب و شتم و شکنجه برادرانم را دیده ام و گریه های سوزناک عزیزانم را شنیده ام .
 ای مردم دنیا بدانید زندان گونتاناموا که می گویند اینجاست. جایی که تفکر و تبعیض فاشیستی زندانبانان بر هر ایده عقلانی و منطقی غالب است . اینجا جایی است که به کرامت انسان ها هیچ ارزشی قائل نمی شوند.


 

دادنامه زندانی سیاسی تبعیدی شیراحمد شیرانی از قرنطینه زندان اردبیل / نامه ای از قعر قرنطینه زندان مرکزی اردبیل به مردم دنیا

عدالت نیوز؛ زندانی سیاسی بلوچ که در زندان اردبیل در تبعید است ؛پس از انتقال به قرنطینه زندان خطاب به مردم دنیا می نویسد .
 این زندانی سیاسی در این نامه از فشارها و تبعیض هایی که در تبعیدگاه زندان اردبیل بر وی و همبندیانش وارد می شود؛ سخن می گوید.توجه شما را به نسخه ای از این نامه که به دست نه به زندان نه به اعدام رسیده است؛ جلب می‌کنیم.
 نامه ای از قعر قرنطینه زندان مرکزی اردبیل به مردم دنیا اینجانب شیراحمد شیرانی فرزند چاکر متولد ۱۳۶۳ اهل و ساکن شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان زمستان ۸۸ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم و بعد از تحمل دو سال شکنجه های جسمی و روحی در سلول های وزارت به زندان منتقل و بعد از گرفتن ۲۲ سال حبس ناجوانمردانه در تبعیدگاه استان اردبیل به محل تبعید منتقل شدم.
 از زمان دستگیری و بخصوص تبعید شدن انواع تبعیض و بدرفتاری ها را مشاهده کردم .
طعم تلخ ناسزا و بی حرمتی و قرنطینه رفتن را شنیده ام از همه سخت تر ضرب و شتم و شکنجه برادرانم را دیده ام و گریه های سوزناک عزیزانم را شنیده ام .
 ای مردم دنیا بدانید زندان گونتاناموا که می گویند اینجاست. جایی که تفکر و تبعیض فاشیستی زندانبانان بر هر ایده عقلانی و منطقی غالب است . اینجا جایی است که به کرامت انسان ها هیچ ارزشی قائل نمی شوند.
 مقامات استان اردبیل شکنجه ما زندانیان مظلوم اهل سنت را برای خود یک نوع جهاد می دانند و خیال می کنند که خدمت به امام حسین است.
هر مسئله امنیتی که در هر نقطه از ایران رخ می‌دهد ؛ مسئولین زندان اردبیل بخصوص رئیس زندان یعقوب سربازجدا و حفاظت زندان پرویز صورآذر انتقامشان را از ما که دستمان بسته و در اسارتیم و از هیچ جای دنیا هم خبر نداریم می گیرند تا از این طرف کینه و عقده هایشان ارضاء شود و خواهشهای نفسانی شان کامل گردد.
البته الله ما را کافی است و انشاءالله انتقام ما را از همه ظالمان خواهد گرفت. در آخر از همه شما برادران و خواهران تقاضای دعا دارم .
 تا دعای شما عزیزان مرهمی باشد بر زخمهای ما و صبر و استقامت من افزوده گردد.
 شیراحمد شیرانی اردیبهشت ۹۶ زندان مرکزی اردبیل
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2017/05/blog-post_49.html
twitter
Youtube
Facebook