تبعیض در اصل ۱۱۵ قانون اساسیتبعیض در اصل ۱۱۵ قانون اساسی


اصل‏ یکصد و پانزدهم: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

رادیو فردا در گزارش ویژه انتخاباتی به موضوع تبعیض‌ در اصل ۱۱۵ قانون اساسی پرداخته است. تبعیض‌هایی که سبب شده تا اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های مذهبی، زنان، دگراندیشان و مخالفان اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف شوند.

در این برنامه مهرانگیز کار( حقوقدان ساکن آمریکا)،اردشیر امیرارجمند (استاد حقوق اساسی ساکن فرانسه) شادی صدر(حقوقدان ساکن بریتانیا)، محمد جواد اکبرین (دین پژوه ساکن فرانسه)، صدیقه وسمقی (اسلام شناس ساکن سوئد)، عبدالستار دوشوکی (فعال سنی مذهب ساکن بریتانیا)، عبدالکریم لاهیجی (حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس) نظرات خود را در مورد این ماده قانون اساسی و تبعیض‌های اعمال شده در آن مطرح کرده‌اند.

http://www.radiofarda.com/a/b7-election-discrimination-constitution/28489052.html

twitter
Youtube
Facebook