بررسی افزایش تحریم ایران به خاطر فعالیت موشکی و نقض حقوق بشر در کنگره آمریکا


چند طرح از سوی نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره قرار است مورد بررسی قرار بگیرد.چند طرح پیشنهادی قانونگذاران آمریکایی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از امروز در کنگره برای افزایش تحریم ایران به خاطر فعالیت های موشکی، حمایت از گروه های تروریستی و همچنین نقض حقوق بشر بررسی می شود.

بر اساس پیش نویس طرحی که اکنون در کمیته روابط خارجی سنا مطرح است،‌ در صورت تصویب، دولت آمریکا ظرف مدت ۹۰ روز، باید تحریم های جدیدی علیه افراد و نهادهای فعال در توسعه برنامه های موشکی ایران تصویب کند. همچنین بر اساس یکی دیگر از طرح ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مستقیم تحت تحریم قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب این اولین بار خواهد بود که سپاه تحریم می شود. آمریکا پیشتر در سال ۲۰۰۷ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده بود.

 

بررسی افزایش تحریم ایران به خاطر فعالیت موشکی و نقض حقوق بشر در کنگره آمریکا

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۷:۰۵

چند طرح از سوی نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره قرار است مورد بررسی قرار بگیرد.

چند طرح از سوی نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره قرار است مورد بررسی قرار بگیرد.

چند طرح پیشنهادی قانونگذاران آمریکایی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از امروز در کنگره برای افزایش تحریم ایران به خاطر فعالیت های موشکی، حمایت از گروه های تروریستی و همچنین نقض حقوق بشر بررسی می شود.

کمیته روابط خارجی سنا یکی از بخش های کنگره است که از امروز پنجشنبه ۴ خرداد رسیدگی به یکی از طرح های پیشنهادی را آغاز می کند. باب کورکر رئیس این کمیته سنا، یک ماه پیش اعلام کرده بود که بررسی طرح های مربوط به افزایش تحریم های ایران را به خاطر اروپاییان و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک ماه به تعویق می اندازد.

بر اساس پیش نویس طرحی که اکنون در کمیته روابط خارجی سنا مطرح است،‌ در صورت تصویب، دولت آمریکا ظرف مدت ۹۰ روز، باید تحریم های جدیدی علیه افراد و نهادهای فعال در توسعه برنامه های موشکی ایران تصویب کند.

همچنین بر اساس یکی دیگر از طرح ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مستقیم تحت تحریم قرار خواهد گرفت.

در صورت تصویب این اولین بار خواهد بود که سپاه تحریم می شود. آمریکا پیشتر در سال ۲۰۰۷ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده بود.


واکنش جان کری

وزیر خارجه سابق آمریکا چهارشنبه شب در چند توئیت از قانونگذاران آمریکایی خواست از هرگونه تحریم بیشتر ایران خودداری کنند.

آقای کری هشدار داد تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران ممکن است ناقض برجام باشد.

2- Tomorrow, is considering the Iran bill. Big decision. I respect SFRC’s prerogatives – I spent 28 years there myself.

وی نوشت:‌«دوستان و همکاران سابق، اکنون زمان رفتار محتاطانه است.. الان وقت یک طرح جدید تحریمی علیه ایران نیست.»

 

http://ir.voanews.com/a/us-iran-sanction-/3870595.html

twitter
Youtube
Facebook