بازداشت دانشجوی بلوچ مهگسی در ایرانشهر


یک دانشجوی مهرستانی در ایرنشهر بازداشت و به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، علیم گوری دانشجوی رشته روانشناسی پیام نور دانشگاه ایرانشهر هفته گذشته ۲۷ اردیبهشت ماه توسط وزارت اطلاعات درشهرستان ایرانشهر بازداشت و به زاهدان منتقل شد.

علیم گوری فرزند پسند ۲۲ ساله دانشجوی رشته روانشناسی، ساکن روستای بناب شهرستان مهرستان است.

از علت بازداشت و اتهامات وارده به نامبرده اطلاعی در دست نیست.

 

http://www.balochcampaign.info/  ?p=11293

twitter
Youtube
Facebook