اعدام یک شهروند دیگر بلوچ در زاهدان


اعدام یک شهروند دیگر بلوچ در زاهدان

کمپین فعالین بلوچ .

یک شهروند دیگر بلوچ امروز در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، حبیب گل بیگی که دوم خرداد برای اجرای حکم اعدام به همراه دو زندانی دیگر به سلول انفرادی انتقال داده شده بود صبح امروز اعدام شد.

آقای گل بیگی به همراه عبدالکریم شهنوازی و سعید هوت از بند ۱ زندان مرکزی زاهدان برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد که آقای شهنوازی روز گذشته اعدام و سعید هوت به بند زندان بازگردانده شد و حبیب گل بیگی که از وضعیت وی اطلاعی در دست نبود روز جاری اعدام شد.

این زندانیان به اتهام قتل اعدام شدند.

http://www.balochcampaign.info/ ?p=11295

twitter
Youtube
Facebook