آلبوم عکس‌: مشکلات افزایش دما در بلوچستان


آلبوم عکس‌: مشکلات افزایش دما در سیستان و بلوچستان

  •  ژوئن 2017/3/ – 13 خرداد 1396

گزارش شده که در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه رسیده است. افزایش دمای هوا باعث قطعی برق، کمبود آب آشامیدنی و آسیب به محصولات کشاورزی شده و تعرفه‌های بالای برق هم برای مردم مشکل‌ساز شده است. شماری از امامان جمعه اهل سنت ایران از مقام‌های مسئول خواسته‌اند تا به خاطر افزایش شدید دما در استان سیستان و بلوچستان تعرفه برق را برای مصرف‌کنندگان در این استان کاهش دهند.

 

سیستان و بلوچستانحق نشر عکسUGC
سیستان و بلوچستانحق نشر عکسUGC
سیستان و بلوچستانحق نشر عکسUGC
سیستان و بلوچستانحق نشر عکسUGC
سیستان و بلوچستانحق نشر عکسUGC
سیستان و بلوچستانحق نشر عکسUGC
سیستان و بلوچستانحق نشر عکسUGC

 

http://www.bbc.com/persian/interactivity-40143606

twitter
Youtube
Facebook