خمینی ۲ شهریورماه ۱۳۵۸ تکلیف همه را با آزادی و دموکراسی روشن کرد


Taghato added a new video.

روح‌الله خمینی، رهبر پیشین و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، روز ۲ شهریورماه ۱۳۵۸ و تنها شش ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی در قم، تکلیف همه را با آزادی و دموکراسی روشن کرد و خطاب به کسانی که در آن زمان حرف از آزادی می‌زدند، گفت: «بله، ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها می‌‌خواهید که ما به ۱۴۰۰ سال قبل برنگردیم. شما می‌ترسید که اگر ما جوانان را مثل ۱۴۰۰ سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم، دو امپراتوری بزرگ را به باد داد.»

به بهانه‌ی بیست‌وهشتمین سال‌روز مرگ خمینی، این اظهارات او را برای شما انتخاب کرده‌ایم که متن و ویدئوی آن را می‌توانید در ادامه بخوانید و ببینید.

«این‌ها که آزادی می‌‌خواهند، این‌ها که می‌خواهند جوان‌های ما آزاد باشند، قلم‌فرسایی می‌کنند برای آزادی جوان‌های ما، چه آزادی را می‌خواهند؟ می‌خواهند جوانان ما آزاد بشوند؛ قمارخانه‌ها باز باشد به طور آزاد، مشروب‌خانه‌ها باز باشد به طور آزاد، عشرت‌خانه‌ها باز باشد به طور آزاد، هرویین‌کش‌ها آزاد باشند، تریاک‌کش‌ها آزاد باشند؛ دریاها آزاد باشند. و درها باز برای جوان‌ها. جوان‌های ما آزاد باشند و هر مفسده‌ای را بخواهند عمل کنند؛ به هر فحشا که می‌خواهند کشیده شوند. این چیزی است که از غرب دیکته شده است. این چیزی است که می‌خواهند جوانان ما را بی‌خاصیت کنند. ما می‌خواهیم جوانان‌مان را از میکده‌ها به میدان جنگ ببریم. ما می‌خواهیم جوانان‌مان را از عشرتکده‌ها به میدان جنگ ببریم. ما می‌خواهیم جوانان‌مان را از این سینماهایی که بود و جوان‌های ما را به فساد می‌کشید دست‌شان را بگیریم و به جاهایی ببریم که برای ملت فایده داشته باشد. این آزادی که آقایان می‌خواهند آزادی است که قدرتمندها دیکته کرده‌اند؛ و نویسندگان ما یا غافلند و یا خائن.

این دمکرات‌مآب‌ها که می‌گویند باید آزاد باشد، به هیچ وجه نباید جلوی هیچ چیز را گرفت، اینها الهام می‌گیرند از اَبَرقدرتها، و آن‌ها می‌خواهند ما را غارت کنند و جوان‌های ما بی‌تفاوت باشند. جوان‌هایی که در عشرت‌گاه‌ها هستند بی‌تفاوتند. جوان‌هایی که مبتلا به مخدِّرات هستند در امور کشوری بی‌تفاوت‌اند. جوان‌هایی که در مراکز فحشا بزرگ می‌شوند نسبت به مصالح مملکت کار ندارند… ما می‌خواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما می‌گویید نیست. این آزادی مملکت را بر باد می‌دهد. این آزادی که شما می‌خواهید آزادی دیکته‌شده است؛ برای اینکه مملکت را ببلعند و جوانی ما نداشته باشیم جواب بدهد… ما می‌خواهیم جوانان‌مان را از چوب وافور رها کنیم، مسلسل دست آنها بدهیم و به میدان جنگ ببریم.

بله، ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها می‌‌خواهید که ما به ۱۴۰۰ سال قبل برنگردیم. شما می‌ترسید که اگر ما جوانان را مثل ۱۴۰۰ سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم، دو امپراتوری بزرگ را به باد داد. ما مرتجع هستیم؛ شمایی که می‌خواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید، نه آن تعلیماتی که خودشان دارند، آن تعلیماتی که برای ممالک استعماری دارند، شما روشنفکر هستید! شما که آزادی می‌خواهید، آزادی همه چیز، آزادی فحشا، همۀ آزادی‌ها را می‌خواهید، شما روشنفکر هستید! شما بی‌بندوباری را آزادی می‌‌دانید. شما فساد اخلاق را آزادی می‌دانید. شما فحشا را آزادی می‌دانید. ما شما را آزاد گذاشتیم، و خودتان را به فحشا کشیدید؛ به بدتر از فحشا کشیدید، آبروی خودتان را بردید پیش ملت. ما شما را آزاد گذاشتیم، و قلم‌های مسموم شما توطئه‌گران، مملکت ما را می‌خواست به باد بدهد؛ با اسم دمکراتی، با اسم آزادی‌خواهی، با اسم روشنفکری؛ با اسم‌های مختلف. خائنان در این مملکت با دست باز شروع کردند به فعالیت و توطئه‌چینی.»

t.me/Taghato_News

https://www.facebook.com/Taghato.net/

twitter
Youtube
Facebook