سپاه پاسداران حملات داعش را در تهران به آمریکا و عربستان نسبت داد


سپاه پاسداران حملات داعش را در تهران به آمریکا و عربستان نسبت داد

media

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای حملات امروز داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبرۀ آیت الله خمینی را به آمریکا و عربستان نسبت داد و افزود که انتقام این حمله را خواهد گرفت. در بیانیۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که اقدامات تروریستی امروز در قلب ایران یک هفته پس از ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با رهبران عربستان در ریاض به وقوع پیوسته است.

سپاه پاسداران در بیانیه اش مدعی شده است : همین که گروه داعش مسئولیت عملیات تروریستی امروز را برعهده گرفته نشان می دهد که دو کشور آمریکا و عربستان در این اقدام های دست داشته اند. سپاه پاسداران در پایان اطمینان داده که برای صیانت از امنیت ملی کشور لحظه ای درنگ نخواهد کرد و انتقام عملیات امروز داعش را خواهد گرفت.
سپاه پاسداران ایران تاکنون اظهار می داشت که انگیزۀ اصلی آن از حضور نظامی در سوریه جلوگیری از ورود داعش و عملیات نظامی آن در داخل کشور بوده است. عملیات امروز داعش در تهران که از بسیاری جهات بی سابقه است این ادعای سپاه پاسداران و بعضاً حکومت اسلامی ایران را جداً زیر سئوال برده است.

http://fa.rfi.fr/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-20170607/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

twitter
Youtube
Facebook