ایران اقدام به مسلح کردن ۵۰۰ هزار تن از عشایر کرده است


ایران اقدام به مسلح کردن ۵۰۰ هزار تن از عشایر کرده است

به گزارش تسنیم سردار علی پاشا محمدی رئیس سازمان بسیج عشایری ایران اظهار داشت: کل جمعیت عشایر کشور یک میلیون و 200 هزار نفر است که تا کنون بیش از 500 هزار نفر از آنها عضو بسیج عشایری شده‌اند.

وی تصریح کرد که عشایر تنها دو درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در دوران جنگ ایران با عراق10 هزار تن از آنان و در مجموعپنج درصد کل جان باختگان را شامل شدند.

به نظر می رسد ایران با مسلح کردن عشایر که در رده افراد بسیار فقیر  قرار دارند می کوشد تا شبه نظامیان مسلح طرفدار خود را در  استانهای عشایر نشین و بخصوص مرز نشین بیش از پیش قدرتمند کند.

واقعیت آن است که بسیج عشایری ساختاری شبه نظامی است و اعضای آن از حقوق ماهیانه و  برخی دیگر از امکانات دولتی برخوردار هستند.

تاریخچه تشکیل و وظایف اعضای سازمان بسیج عشایر  در  سایت سازمان امور عشایر ایران چنین توضیح داده شده است:

«فرمان طرح تشکیل ارتش بیست میلیونی و بسیج عمومی توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی در تاریخ 1358/8/5 با اهداف زیر صادر شد: 

1- ایجاد آمادگی دفاعی در مردم و تقویت بازدارنده 

2- حفظ و گسترش مشاركت مردمی در امنیت و دفاع 

3- تقویت وحدت و همبستگی ملی و تحكیم پیوند ناگسستنی بین سرنوشت مردم با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران 

4- گسترش و تعمیق فرهنگ بسیجی در راستای اسلام ناب محمدی (ص) در ارتش 20 میلیونی 

5- حمایت و پشتیبانی نیروهای پنجگانه سپاه و نیروی انتظامی در جهت انجام مأموریتهای محوله 

5- كمك به دفاع غیرنظامی و كمك به مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی 

6- آماده سازی آحاد مردم بر ای مشاركت و كمك به بخشهای مختلف اجرایی كشور 

با توجه به ساختار قومیتی عشایر در مناطق مختلف کشور و نیازهای عمومی و خاص آنان و مشمولیت عشایر در موارد بندهای 5 و 6 فرمان فوق، پیگیری و تشکیل بسیج عشایری ضروری می نمود. از این رو برای جلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی و حفظ کیان نظام در مرزها و نیز حفظ پایگاه خانواده و نظام اجتماعی عشایر و برخورداری از مواهب فرهنگی و اجتماعی همسان با سایر اقشار از جمله امنیت و امور انتظامی و خدمات حمایتی دیگر به ویژه در امر كمك به دفاع غیرنظامی و مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی که متاسفانه با توجه به موانع و صعب العبور بودن مناطق عشایری و حادثه خیز بودن مناطق محروم و مرزی کشور، بیشتر مبتلابه است، سازمان بسیج جامعه عشایری تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد که خوشبختانه در سنوات اخیر، این خیز ملی در برقراری امنیت مناطق عشایرنشین و نیز عشایر کوچنده، کمک بسیار موثری برای کاهش خطرات و حوادث بوده است.»

ایران اقدام به مسلح کردن ۵۰۰ هزار تن از عشایر کرده است

twitter
Youtube
Facebook