چوب تحریم در چرخ توسعه بندر چابهارخبرگزاری رویترز می‌گوید هیچ شرکت بزرگ اروپایی حاضر نیست در پروژه توسعه بندر چابهار ایران مشارکت کند. توسعه این بندر را یک شرکت دولتی هندی به عهده گرفته ولی برای ساخت آن به تجهیزات اروپایی نیاز دارد. منابع مطلع به رویترز گفته‌اند، علت عدم مشارکت اروپایی‌ها، اکراه بانک‌هایشان از کار با ایران است. امیر پایور از پروژه‌ای گزارش می‌دهد که قرار بود شاهراه ترانزیتی هند به آسیای میانه باشد. See Video

http://www.bbc.com/persian/world-40252555

 

twitter
Youtube
Facebook