بحران قطر؛ نقش ایران در بروز شعله‌های جنگ


 

بحران قطر؛ نقش ایران در بروز یا فرونشاندن شعله‌های جنگ

وزیر خارجه آلمان هشدار داده است که بحران قطر می‌تواند به یک جنگ بینجامد. در گفت‌وگویی با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به پرسش‌هایی درباره احتمال بروز جنگ و همچنین حرکت مناسب برای خاموش کردن شعله‌های جنگ پرداخته‌ایم.

 

 لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/2ec7y
twitter
Youtube
Facebook