گزارشی کوتاه از تشنگی ساحل نشینان چابهارگزارشی کوتاه از تشنگی ساحل نشینان چابهار

عدالت نیوز؛ در شهر چابهار استراتژیک ترین بندر کشور بیش از 6 دهه آب شهر جیره بندی است مشترکان آب شهری در چابهار در هفته فقط 2 روز آب دارند و در بیش از 400 روستای این شهرستان، آبرسانی با تانکر انجام می شود.
 بسیاری از نقاط شهر چابهار حتی در هفته ای 2 بار آب ندارند و مجبور هستند از تانکرهای بخش خصوصی شهر آب را خریداری کنند. 79 درصد مردم شهرستان چابهار از دسترسی به آب آشامیدنی شبانه روزی محروم هستند.
 در این شهر 120 هزار نفری حدود 18 هزار مشترک آب خانگی وجود دارد و برای جمعیت فعلی چابهار حداقل 40 تا 50 هزار مترمکعب آب نیاز است تا مسولین این شهرستان بتوانند به صورت شبانه روزی آب مورد نیاز مردم را تامین کنند. “کمپین نجات دشتياري از مرگ بي ابي “
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2017/06/blog-post_93.html
twitter
Youtube
Facebook