شرکت بلوچستانءِ راجی زرمبش (جنبش ملی بلوچستان) در کنفرانس جانبی سازمان ملل در ژنـو


روز  سـه شنبه 20 ژوئـن 2017 برابر با  ۳۰ خرداد ۱۳۹۶  در مقر سازمان ملل در ژنـو برای 35 مین نشست سازمان ملل عبدلله بلوچ به نمایندگی از بلوچستانءِ راجی زرمبش برای طرح مسایل حقوق بشر بلوچستان و نقض آشکار این حق طبیعی مردم مظلوم و آزادایخواه بلوچ توسط رژیم دیکتاتورو افراط گرای مذهبی ایران شرکت نمود.  


شرکت بلوچستانءِ راجی زرمبش (جنبش ملی بلوچستان) در کنفرانس جانبی سازمان ملل در ژنـو

 

روز  سـه شنبه 20 ژوئـن 2017 برابر با  ۳۰ خرداد ۱۳۹۶  در مقر سازمان ملل در ژنـو برای 35 مین نشست سازمان ملل عبدلله بلوچ به نمایندگی از بلوچستانءِ راجی زرمبش برای طرح مسایل حقوق بشر بلوچستان و نقض آشکار این حق طبیعی مردم مظلوم و آزادایخواه بلوچ توسط رژیم دیکتاتورو افراط گرای مذهبی ایران شرکت نمود.

سپس در روز چهارشنبه 21 ژوئـن در مورد نقض حقوق بشر ملت های تحت اشغال ایران با همکاری مرکز حقوق بشر بحرین و سازمان غیردولتی فرهنگ افریقا و حقوق بشر جهانی یک کنفرانس جانبی در مقر سازمان ملل برگزار شد. این کنفرانس بمنظور ارتقای وضعیت حقوق بشر در بلوچستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی و دیگر مناطق در ایران و نیز پرداختن به سیاستهای تروریستی رژیم ایران در مناطق و اثرات مخرب آن بر ثبات و آرامش منطقه و کشورهای خلیج عرب، صبح از ساعت 10 شروع و تا 12 ظهر ادامه داشت وموردا استقبال جمعی از مدافعان حقوق بشر بین المللی و بلوچ و همچنین نمایندگان  سیاسی و حقوق بشری کشورهای مترقی قرار گرفت.

سخنرانان این نشست عبدالله بلوچ نماینده بلوچستانءِ راجی زرمبش و مدافع حقوق بشر بلوچستان، دکتر فیصل فولاد نماینده مرکز حقوق بشر بحرین، دکتر فیصل الاحوازی نماینده جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز و مرکز حقوق بشر الاحواز، و آقای آرز یُـردسون نماینده حزب استقلال آذربایجان جنوبی و مدافع حقوق بشر ملت ترک بودند. هر کدام از این سخنرانان به افشای یه سیاستهای تبیض گرایانه سیستماتیک رژیم ایران، نقض حقوق بشر اسفناک توسط رژِیم ایران و سیاستهای مداخله گرایان تروریستی رژیم ایران پرداختند و از جوامع حقوق بشری بین المللی و نیز از قدرت های بزرگ جهان استمداد کردند تا به موارد نقض آشکارحقوق بشر توسط ایران و همچنین نقش ایران در بی ثبات کردن منطقه توجه لازم داشته باشند و رژیم دیکتاتور بنیادگرای مذهبی ایران را مهار کنند.

 

گزارش از بلوچستانءِ راجی زرمبش

22 جولای 2017

twitter
Youtube
Facebook