وزارت خارجه پاکستان تایید کرد پهپاد سرنگون شده متعلق به ایران استوزارت خارجه پاکستان تایید کرد پهپاد سرنگون شده متعلق به ایران است

وزارت خارجه پاکستان

رسانه‌های پاکستانی به نقل از وزارت خارجه پاکستان گزارش کرده‌اند که یک هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) که توسط نیروهای این کشور سرنگون شده، متعلق به ایران است.

براساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان “از آنجاییکه این پهپاد ناشناس بود و حدود ۳ تا ۴ کیلومتری وارد خاک پاکستان شده بود هدف نیروی هوایی کشور قرار گرفت.”

رسانه‌های پاکستانی به نقل از نفیس ذکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گزارش کرده‌اند که اسلام آباد این واقعه را به مقامات ایرانی منعکس کرده است و گفته‌اند که ” از آنجاییکه این پهپاد ناشناس بوده و پاکستان از قبل اطلاعاتی درباره پرواز آن نداشته، از سوی نیروهای امنیتی پاکستان مورد هدف قرار گرفته است.”

هنوز هیچ واکنشی در این خصوص از سوی مقام‌های ایرانی منتشر نشده است.

روز گذشته (۲۱ ژوئن/۳۱ خرداد) مقامات ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که لاشه یک پهپاد در منطقه “پنجگور” این ایالت پیدا شده است. منطقه پنجگور در حدود ۵۰ کیلومتری مرز پاکستان با ایران واقع است. پیشتر گزارشها حاکی از آن بود که یک پهپاد هدف نیروی هوایی پاکستان قرار گرفته است.

تاکنون مشخص نشده است که این پهپاد از چه نوعی بوده است.

 

http://www.bbc.com/persian/iran-40365811

twitter
Youtube
Facebook