» «فرار مغزها» نداریم، «فراری دادن مغزها» داریم 

«فرار مغزها» نداریم، «فراری دادن مغزها» داریم

پروفسور مجتبی شمسی‌پور که حالا در نیمه دوم دهه ششم زندگی خود قرار دارد و بیش از 120 دانشجوی دکترا را برای خدمت به ایران تربیت کرده است، دغدغه‌های فراوانی دارد که این را به محض حضور در اتاقش با جمله « کمی کلافه هستم از اوضاع» نمایان می‌کند. بدون اینکه سوالی بپرسم شروع به طرح گلایه‌هایی از وضعیت کنونی عرصه علم و فناوری می‌کند و معتقد است در این زمینه برنامه‌های قابل قبولی که منجر به رشد علمی، صنعتی و اقتصادی لازم بشود در ایران وجود ندارد.

http://fararu.com/fa/news/274829/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

 

twitter
Youtube
Facebook