مولوی ساداتی: آمار بالای کودکان بازمانده از تحصیل نگران کننده و فاجعه ای از محرومیت است


Image result for ‫کودکان کار در سیستان و بلوچستان‬‎امام جمعه اهل سنت سراوان گفت: آمار کودکان بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان که طبق خبرگزاری های دولتی ۱۶۹ هزار کودک است و بسیاری از آنان به علت فقر مالی خانواده ها از تحصیل و سواد محرومند فاجعه ای از محرومیت است.

 مولوی عبدالصمد ساداتی در خطبه های نماز جمعه ۲ تیر ۹۶ به موضوع کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرده و افزود: امروز در چنین شرایطی باید با فقر و بیکاری مبارزه کرد؛ این کودکان با استعداد که باید مدارج علمی بالا را طی کنند و برای اجتماع مفید و آینده سازان استان و کشور خود باشند به علت فقر مالی از آموزش و حد اقل امکانات زندگی محروم هستندکه اگر توجهی در این زمینه صورت نگیرد مواجه با آسیبهای اجتماعی و بزهکاری و به شغلهای کاذب روی می آورند.


 

مولوی ساداتی: آمار بالای کودکان بازمانده از تحصیل نگران کننده و فاجعه ای از محرومیت است

کمپین فعالین بلوچ .

امام جمعه اهل سنت سراوان گفت: آمار کودکان بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان که طبق خبرگزاری های دولتی ۱۶۹ هزار کودک است و بسیاری از آنان به علت فقر مالی خانواده ها از تحصیل و سواد محرومند فاجعه ای از محرومیت است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولوی عبدالصمد ساداتی در خطبه های نماز جمعه ۲ تیر ۹۶ به موضوع کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرده و افزود: امروز در چنین شرایطی باید با فقر و بیکاری مبارزه کرد؛ این کودکان با استعداد که باید مدارج علمی بالا را طی کنند و برای اجتماع مفید و آینده سازان استان و کشور خود باشند به علت فقر مالی از آموزش و حد اقل امکانات زندگی محروم هستندکه اگر توجهی در این زمینه صورت نگیرد مواجه با آسیبهای اجتماعی و بزهکاری و به شغلهای کاذب روی می آورند.

مولوی ساداتی اضافه کرد: با در نظر گرفتن علل بیشترین ناهنجاریها و آسیبها از جذب گروههای پرخطر ، سرقت و اعتیاد که زاییده فقر و بیکاری در جامعه هستند و وضعیت محیط و ما حول زندگی مشقت بار که برخی خانواده ها به آن مواجه هستند وحتی بچه هایشان پوشاک مناسب ندارند چگونه می توانند هزینه های سنگین امروزی را متحمل شوند؛ خوبیهای دین اسلام از عدالت و عدم تبعیض ، ترحم و عطوفت خوب بیان می شود اما در عمل غفلت وجود دارد.

http://www.balochcampaign.info/

twitter
Youtube
Facebook