» تبعیض آشکار در دولت روحانی- عبدالوهاب ایرانژاد 

امروز در خبرها خواندم که یونسی دستیار ویژه در امور اقوام و مذاهب دولت روحانی در سفر رییس جمهور به استان آذربایجان غربی اعلام کرده است که تدریس دو زبان کردی و ترکی در مدارس استانهای ترک نشین و کردنشین جهت اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و وعده های دولت روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری عملی می شود.
هر چند این خبر پس از گذشت ۴دهه از انقلاب خبر خوشایندی است اما گویا در این بین قوم بلوچ و زبان بلوچی در زمره اقوام و زبانهای ایرانی نیستند، در خصوص این تبعیض آشکاردولت روحانی مواردزیر را یادآور می شوم امید است، تا در این دولت گوش شنوایی پیدا شود و این تبعیض آشکار را همچون گذشته در حق قوم بلوچ روا ندارند.قطعا این بی مهری ها از نظر این قوم مظلوم و حافظه تاریخی آن محو نخواهد شد.
۱-در سال گذشته کرسی های دو زبان کردی و ترکی در دانشگاههای استان های ترک نشین و کرد نشین ایجاد شدو سهم زبان بلوچی دو واحد درس اختیاری در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود، که عمداطوری طراحی و اجرا شد که هیچ استقبالی از آن نشد.
۲-جناب روحانی بیشترین آرا را از مردم بلوچ در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرده است اما وعده های نظیر توجه به زبان و فرهنگ این قوم و مشارکت مدیریتی نیروهای تحصیلکرده بلوچ در سطح استاندارومعاون وزیر هیچکدام عملی نشدند. استاندار هاشمی که در ابتدای کارش وعده وعیدهای فراوانی را به مردم بلوچ داده بود در سطح استان فقط سکان مدیریت چهار اداره کل غیر مهم و غیر کلیدی را به مدیران قوم بلوچ که جمعیت غالب استان را داردسپرد، جالب است در دولت موسوم به عدالت محور احمدی نژاد سهم مردم بلوچ رقمی پیش از این بوده است.
۳-سیاستهای فرهنگی این دولت همچون دولت های سلفش در ارتباط با زبان بلوچی نیز کاملا تبعیض آمیز بوده است بطوریکه تاکنون پس از گذشت ۴دهه از انقلاب یک عنوان کتاب به زبان بلوچی مجوز چاپ و نشر نگر فته است.
۴-جناب یونسی دستیار ویژه ریس جمهور در امور اقوام ومذاهب مشاورانش را در بخش بلوچستان افرادی اقتصادی و همکاران ایشان در دوره وزارتش در وزارت اطلاعات قرار داده است، قطعا برای این قماش افراد زبان و فرهنگ یک قوم مهم نیست و شایسته بود ایشان در سفرهای متعددش به بلوچستان با تعدادی از اهل فرهنگ نیز ارتباط برقرار می کرد،تا از اهمیت زبان و فرهنگ قوم بلوچ از نگاه این قشر واقف شود. ۵-در دولت موسوم به اعتدال گرا مردم بلوچ بجز شعار و گفتار درمانی تحقق وعده ای را به جز تحقیر فرهنگی ندیده اند.
گروه های اقتصادی وابسته به این دولت با اجرای پروژه های آلوده کننده محیط زیست و‌گروه دیگری به دنبال عوض کردن ترکیب جمعیت این مردم نجیب و وفا دار بلوچ‌‌!!!!!!به بهانه آباد کردن سواحل مکران را دارند.
۶-نمایندگان مردم بلوچ با هر گرایشی که دارند همچنین دیگر اقشار جامعه بلوچ اعم از روحانی، تحصیلکرده، دانشگاهی ، فعالین سیاسی و فرهنگی در مقابل این تبعیض آشکار حذف زبان از تدریس در مدارس اعتراض نموده و سکوت پیشه نکنند.سکوت در این برهه مهم تاریخی که هویت یک قوم آشکارا مورد تعدی و تهدیدقرار گرفته، توسط هر قشری که اندک تعلقی به زبان و فرهنگ و هویت این قوم دارد. در تاریخ آینده به. عنوان خیانت ثبت خواهد شد.
۷-چنانچه دولت روحانی و کارگزارانش در استان همچنان بی مهری ها و تبعیض های آشکار و پی در پی خود ادامه دهند، قطعا از رای سنگین خود به این دولت در دوره دوم کاندیداتوری روحانی محروم خواهند شد.
و‌چه بسا همچنین با مخالفت جدی با رأی آوری ریس جمهور روحانی مواجه شوند. در پایان از مشاوران و وزرای مربوطه به اجرای اصل پانزدهم انتظار می رود، تا دیر نشده در اجرای یکدست این اصل که قوم بلوچ سالهای متمادی انتظار اجراای آنرا کشیده است در تمام مناطق قومیت نشین بویژه در بلوچستان و مناطق بلوچ نشین در داخل و خارج استان اجرا شود.
سیاست یک بام و دو هوا در مسایل مربوط به اقوام ایرانی در دراز مدت به نفع امنیت ملی ایران نخواهد بود ترمیم دیوار بی اعتمادی وپر کردن شکاف بین اقوام،دولت و حاکمیت به سادگی امکان پذیر نیست.
 عبدالوهاب ایران نژاد،چابهار٬ خرداد،۹۵
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2016/06/blog-post_84.html
twitter
Youtube
Facebook