بزرگترين سند خيانت اين دولت به بلوچ، بنده هستم


baluch-be-alert3كسي كه خيلي از احكام ستادي روحاني را به زور وتحميل به افراد موجودكه ادعا حاميان روحاني را بعداز انتخاباتش داشته ودارن تهيه وتقديم كردم وخود يكي از حلقه هاي نزديك به ستاد مركزي تهران بودم تنها بلوچ حاضر در تيم اقاي روحاني در سفر عمان واولين سفر خارجي ايشان بعنوان نماينده منطقه ازاد چابهار بعنوان مشاور مدير عامل جهت جذب سرمايه گذاران خارجي وبومي مقيم خليج وكشورهاي هند پاكستان وافغانستان بودم واز نزديك با جناب اقايان مذاكرات زيادي ونشستهاي فراواني داشته ام وخدماتي را در راستاي امنيت وصلح. ومبارزه مدني وگرفتن حقوق بلوچ وازادي زندانيان سياسي ومذهبي ودر اخر تلاش فراوان براي ازادي گروگانهاي نظامي دوسال پيش اين دولت از گروهاي مسلح كه به بان كي مون متوصل شده بودند ونتوانستن نتيجه بگيرند را ازاد ونماينده دادستان كل جهت مذاكره با تمام مبارزين بلوچ جهت ورود به كشورو گذاشتن سلاح وخشونت در راستاي اهداف صلح طلبانه فعاليت ميكردم ورابط مذاكره كننده هئيت علماءبامديريت مولوي عبدالحميد با رييس ديوان عالي كل كشور براي ازادي زندانيان سياسي ومذهبي وبالاخص تيم جناب مولوي نقشبندي ودامادش حافظ اسماعيل ملازاده كه بي گناه گرفتار شده بودندامروز خودبعد از دوسال سرگرداني وشنيدن دروغ به جناب برادران عزيز ومردم غيور بلوچ عرض ميكنم بلوچى وزبان مادري جاي خود دارد اينها به كساني كه خدمت در راستاي اهداف خودشون انجام دهد را تهديد به قيچي كردن زبان در صورت بيان حقايق ميكنن فقط به جرم بلوچ وسني بودن ولاغير حتي امام زمان خودشون ادعا كند من بلوچم وسني ام جدبزرگوارش حضرت پيامبر را از روضه اطهر اورده بيرون وبجرم داعش وجندالله محاكمه ميكنندمن پانزده سال تجربه ام را نوشتم


کامنت جناب آقای ملک زاده قابل توجه است پست کردم تا دوستان بیشتری مطلب این عزیز را بخوانند
—————————————————————-
ضمن عرض خسته نباشيد به برادر عزيز جناب ايران نژاد وجناب شيراني خودتون را خسته نكنيد بزرگترين سند خيانت اين دولت به بلوچ بنده هستم كسي كه خيلي از احكام ستادي روحاني را به زور وتحميل به افراد موجودكه ادعا حاميان روحاني را بعداز انتخاباتش داشته ودارن تهيه وتقديم كردم وخود يكي از حلقه هاي نزديك به ستاد مركزي تهران بودم تنها بلوچ حاضر در تيم اقاي روحاني در سفر عمان واولين سفر خارجي ايشان بعنوان نماينده منطقه ازاد چابهار بعنوان مشاور مدير عامل جهت جذب سرمايه گذاران خارجي وبومي مقيم خليج وكشورهاي هند پاكستان وافغانستان بودم واز نزديك با جناب اقايان مذاكرات زيادي ونشستهاي فراواني داشته ام وخدماتي را در راستاي امنيت وصلح. ومبارزه مدني وگرفتن حقوق بلوچ وازادي زندانيان سياسي ومذهبي ودر اخر تلاش فراوان براي ازادي گروگانهاي نظامي دوسال پيش اين دولت از گروهاي مسلح كه به بان كي مون متوصل شده بودند ونتوانستن نتيجه بگيرند را ازاد ونماينده دادستان كل جهت مذاكره با تمام مبارزين بلوچ جهت ورود به كشورو گذاشتن سلاح وخشونت در راستاي اهداف صلح طلبانه فعاليت ميكردم ورابط مذاكره كننده هئيت علماءبامديريت مولوي عبدالحميد با رييس ديوان عالي كل كشور براي ازادي زندانيان سياسي ومذهبي وبالاخص تيم جناب مولوي نقشبندي ودامادش حافظ اسماعيل ملازاده كه بي گناه گرفتار شده بودندامروز خودبعد از دوسال سرگرداني وشنيدن دروغ به جناب برادران عزيز ومردم غيور بلوچ عرض ميكنم بلوچى وزبان مادري جاي خود دارد اينها به كساني كه خدمت در راستاي اهداف خودشون انجام دهد را تهديد به قيچي كردن زبان در صورت بيان حقايق ميكنن فقط به جرم بلوچ وسني بودن ولاغير حتي امام زمان خودشون ادعا كند من بلوچم وسني ام جدبزرگوارش حضرت پيامبر را از روضه اطهر اورده بيرون وبجرم داعش وجندالله محاكمه ميكنندمن پانزده سال تجربه ام را نوشتم بعد از دوسال واندي سكوت در اين دولت نه زبان بلوچ ونه خودش جايگاهي دارند كف پاي اقا را بلوچ هم بوسه زند به جرم نجس كردن اقا اعدامت ميكنندوالا دستمال كشان امروز ديروز كه حضرت اقاتون در ايرانشهر وسراوان تبعيد بود كجا بودن كه با همه تهديدهاي ساواك انسانيت كردن وميزباني از يك تبيعدي ومظلوم كه امروز هوادران واطرافيانش به همين بلوچ ظلم ميكنن وحتي صالحين قوم را تحمل نميكنند وهمه بلوچها را به اختلاف كشيده با تفرقه بين اقشار مختلف حكومت ميكنن زبان و وعده هاي انتخاباتي پيشكش خودشون در ايران امروز بزرگترين جرم بلوچ بودن است اين را من ده سال با چشم خود ديدم هركس ديده ونميگه خدا ازش نگذره وهركي خودش را كر ولال كرده وگور خدا بهش شفاى عاجل بده روحاني صد برابر از احمدي نژاد خودش ودولتش بدتر بوده وهست حداقل هويت اون هويدا بوداقايون بقول خودشون نقاط ضعف ما را خوب ميدانندبا حضور چند تن وخام كردن عده قليلي از بلوچهاوسوار كردن جناب مولانا در هواپيما معاونين رييس جمهور و دادندن يك صندلي در رديف جلو كل بلوچستان رااز چابهارتا ميلك سند كردن بنام هند وافغانستان متاسفم براي ملت هوشياروغيورم من از همه بلوچستان بابت سالهاى تلف شده واز اينكه هميشه فكر ميكردم اندكي بلوچ ميتواند خودش را بزور تحميل كندودر كنار دولتمردان ميشود حقوق مستضعفين بلوچ را بگيرد وبا راي ٩٠درصدي بلوچ به روحاني اندكي اميد هست باخواندن مطلب جناب ايران نژاد امروز سلب كليه حقوق حتي نفس كشيدن را در اين دولت براي ملتم ديدم واز همه بلوچهاي جهان بابت ايامي كه به هردليل حتي مثبت كنار افرادي در نظام بودم عذر خواهي ميكنم وبراي جبران اين اشتباهم حداقل مبارزه ام اگاهي مردم عزيزم خواهد بود كه بقول حضرت مولانا از تجربه ديگران كه خود را گرگ ميدانستند باندازه روباه به خود امده واز امروز عزاي عمومي اعلام كنيد بلوچي مي وتي شهدين زباننت بلوچي هر بلوچي ننگ ونامنت بلوچي چا پت و ماتان نشاننت

 

Source: Facebook – Reza Baloch Shirani

twitter
Youtube
Facebook