انتقاد امام جمعه سراوان از سپاه: “آب و نان را از مردم نگیرید”


امام جمعه سراوان با انتقاد از بی آبی در بلوچستان و انسداد مرزها گفت: “اگر راه، هواپیما و کارخانه میسر نمی شود؛ آب و نان از مردم گرفته نشود”. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالصمد ساداتی در خطبه های نماز جمعه ۱۶ تیر ۹۶ با اشاره به کمبود آب در سراوان و همچنین مسدود نمودن مرز گفت: “با کمبود آب و مسدود شدن مرز؛ زندگی برای مردم بسیار سخت و مشقت بار است، اگر راه مناسب، هواپیما و کارخانه برای آنان میسر نمی شود؛ آب و نان از مردم گرفته نشود”.

امام جمعه سراوان افزود: “برخی از مناطق سراوان برای تامین آب مورد نیاز در تنگنا هستند و رنج میبرند به ویژه در بم پشت که مردم به شدت با کمبود آب سالم آشامیدنی مواجه هستند و میزان آبی که بوسیله تانکر به مردم می رسد ناکافی و فاقد استاندارد بهداشتی است و سلامت مردم را تهدید می کند”.


انتقاد امام جمعه سراوان از سپاه: “آب و نان را از مردم نگیرید”

 کمپین فعالین بلوچ  .

امام جمعه سراوان با انتقاد از بی آبی در بلوچستان و انسداد مرزها گفت: “اگر راه، هواپیما و کارخانه میسر نمی شود؛ آب و نان از مردم گرفته نشود”.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالصمد ساداتی در خطبه های نماز جمعه ۱۶ تیر ۹۶ با اشاره به کمبود آب در سراوان و همچنین مسدود نمودن مرز گفت: “با کمبود آب و مسدود شدن مرز؛ زندگی برای مردم بسیار سخت و مشقت بار است، اگر راه مناسب، هواپیما و کارخانه برای آنان میسر نمی شود؛ آب و نان از مردم گرفته نشود”.

امام جمعه سراوان افزود: “برخی از مناطق سراوان برای تامین آب مورد نیاز در تنگنا هستند و رنج میبرند به ویژه در بم پشت که مردم به شدت با کمبود آب سالم آشامیدنی مواجه هستند و میزان آبی که بوسیله تانکر به مردم می رسد ناکافی و فاقد استاندارد بهداشتی است و سلامت مردم را تهدید می کند”.

مولوی ساداتی خاطرنشان ساخت: “مردمانی که در گذشته با دامداری و کشاورزی اندک امرار معاش نموده اند اکنون با کمبود آب و مسدود شدن مرز مواجه هستند زندگی برای آنها بسیار سخت ومشقت بار است، بستن مرز بر روی آنها که از طریق آن با درآمد ناچیز زیرخط فقر امرار معاش کرده اند با دستور غیرموجه از آنان گرفته شده است”.

امام جمعه اهل سنت سراوان تصریح کرد: “حل نکردن مشکلات و ازطرفی ایجاد مشکلات برای مردم مرزنشین با دستور برخی مسئولین؛ ظلم مضاعف غیر معقول و غیر منطقی؛ و هرگز قابل قبول نیست”.

وی با تاکید بر اینکه برای رفع مشکل آب مسئولان چاره اندیشی و به دنبال منبع پایدار باشند گفت: “در دولت قبلی و فعلی صحبت از سد ماشکیل سفلی بود که می توانست با انتقال آب به بم پشت این معضل را حل کرد و مردم اکنون با کمبود آب مواجه نمی شدند؛ اینجاست که اعتماد مردم از عمل نکردن برخی مسئولین به وعده ها و قولهایشان سلب شده و انتظار برخی مسئولان این است که از آنان فقط تعریف و تمجید بی جا شود”.

قابل ذکر است که پس از درگیری های مسلحانه اخیر سپاه پاسداران که مسئول تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان است اقدام به بستن مرزها نمود. این در حالی است که مرزهای رسمی نیز بسته و تردد و تجارت عمومی مردم با مشکل مواجه شده است.

 

http://www.balochcampaign.info/ ?p=11670

 

 

twitter
Youtube
Facebook