وزارت خارجه آمریکا: ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان


ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهانوزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه، در گزارش سالانه خود درباره وضعیت «تروریسم جهانی» جمهوری اسلامی ایران را «بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم در سال ۲۰۱۵» معرفی کرد. در این گزارش آمده است: « ایران به دلیل ارائه کمک‌های مالی، آموزش و تجهیز برخی گروه‌های افراطی مانند حماس، حزب‌الله لبنان و شبه‌نظامیان در بحرین در صدر فهرست دولت‌های حامی تروریسم در دنیا قرار دارد».

وزارت خارجه آمریکا، نیروی قدس سپاه پاسداران را نیز به عنوان یکی از عوامل «بی‌ثباتی در خاورمیانه» معرفی کرده است.


۱۳۹۵/۰۳/۱۴

وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه، در گزارش سالانه خود درباره وضعیت «تروریسم جهانی» جمهوری اسلامی ایران را «بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم در سال ۲۰۱۵» معرفی کرد.

در این گزارش آمده است: « ایران به دلیل ارائه کمک‌های مالی، آموزش و تجهیز برخی گروه‌های افراطی مانند حماس، حزب‌الله لبنان و شبه‌نظامیان در بحرین در صدر فهرست دولت‌های حامی تروریسم در دنیا قرار دارد».

وزارت خارجه آمریکا، نیروی قدس سپاه پاسداران را نیز به عنوان یکی از عوامل «بی‌ثباتی در خاورمیانه» معرفی کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا، در گزارش سالانه خود، همچنین، گروه «حکومت اسلامی» را بزرگ‌ترین تهدید بین‌المللی دانسته است.

http://www.radiofarda.com/archive/news/20160603/143/143.html?id=27775467

twitter
Youtube
Facebook