شیخ محمد بلوچ زهی به اتهام ارتباط با سازمان حقوق بشری اعدام شد


روز گذشته یک زندانی ۵۰ ساله در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد که حکم اعدام وی نقض شده بود. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، شیخ محمد بلوچ زهی زندانی ۵۰ ساله که از سالها قبل به اتهام “مواد مخدر” بازداشت وزندانی شده بود روز گذشته اعدام شد.

مسئولان علت اعدام وی را ذکر نکردند اما از آنجایی که بازداشت وی “تحت جرائم مواد مخدر” بود گمان می رفت که به همین علت اعدام شده است. روز جاری یک منبع مطلع با نفی اعدام وی بخاطر مواد مخدر گفت: “حکم اعدام شیخ محمد بلوچ زهی بخاطر مواد مخدر نقض شده بود و وی را بخاطر ارتباط با نهادهای حقوق بشری و انتشار گزارش زندانیان به خارج از زندان اعدام کردند ”


 

“شیخ محمد بلوچ زهی به اتهام ارتباط با سازمان حقوق بشری اعدام شد”

 کمپین فعالین بلوچ  .

روز گذشته یک زندانی ۵۰ ساله در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد که حکم اعدام وی نقض شده بود.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، شیخ محمد بلوچ زهی زندانی ۵۰ ساله که از سالها قبل به اتهام “مواد مخدر” بازداشت وزندانی شده بود روز گذشته اعدام شد.

مسئولان علت اعدام وی را ذکر نکردند اما از آنجایی که بازداشت وی “تحت جرائم مواد مخدر” بود گمان می رفت که به همین علت اعدام شده است.

روز جاری یک منبع مطلع با نفی اعدام وی بخاطر مواد مخدر گفت: “حکم اعدام شیخ محمد بلوچ زهی بخاطر مواد مخدر نقض شده بود و وی را بخاطر ارتباط با نهادهای حقوق بشری و انتشار گزارش زندانیان به خارج از زندان اعدام کردند ”

وی افزود: دو سال قبل و از آنجایی که شیخ محمد بلوچ زهی موارد نقض حقوق بشر در زندان مرکزی زاهدان را به خارج از زندان مخابره می کرد شناسایی و مدتی را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شد”

این منبع ادامه داد: یکی از دلیل اینکه اعدام وی نقض شده بود ازدواج او در زندان بود. چون به زندانیان اعدامی اجازه ازدواج نمی دهند اما بلوچ زهی در همین مدت با اجازه مسئولان قضائی با یک خانم که به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان بود ازدواج کرد”

http://www.balochcampaign.info/ ?p=11762

twitter
Youtube
Facebook