عکس/ روستاهای هیرمند در بحرانعکس/ روستاهای هیرمند در بحران

روستای خاک سفید و روستاهای اطراف شهرستان هیرمند سیستان و بلوچستان در آستانه بحرانی شدید قرار دارد. مردم این روستا و روستاهای اطراف آن چندین سال است با کمبود آب مواجه اند. امسال طوفان ، گرد و خاک و ریزگرد به این بحران اضافه شده و اهالی شهرستان هیرمند را در معرض خطر جدی قرار داده است.تنها راه کار در حال انجام ، آبرسانی به مردم این روستاها با تانکر آب بوده است.

 

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=133021

twitter
Youtube
Facebook